Over Texelfondspodium

Waar staat het Texelfondspodium voor?

 

Het Texelfondspodium is een organisatie die inspirerende sprekers, denkers en doeners bijeenbrengt ter verbetering van de Texelse samenleving. Ideeën, op allerlei gebied, kunnen er in de openbaarheid worden gebracht. Het Texelfonds wil met het Podium een maatschappelijk of cultureel betrokken ‘salon’ in het leven roepen, waarin ruimte is om te denken en te debatteren. Een instituut waarin Texelaars kennis kunnen nemen van elkaars ideeën; met uitwisseling van kennis, passie en baanbrekende plannen. Zienswijzen in de openbaarheid brengen, die aanzetten tot nadenken en mogelijk ten goede komen aan de Texelse samenleving.

Het Texelfonds

 

Het Texelfonds maakt initiatieven mogelijk ter verbetering van de kwaliteit van leven op Texel. Zo stelt het inwoners van Texel in staat om hun maatschappelijke idealen te verwezenlijken.