23 jan ‘Texel Spreekt’ over de toekomst van het eiland

ALLE TOEGANGSKAARTEN ZIJN VERGEVEN, ER KUNNEN GEEN EXTRA KAARTEN MEER WORDEN UITGEGEVEN!

Afwisselende avond in Hoornder theater

Is er nog toekomst voor de Texelse visserij? Moeten we ons serieus zorgen maken om de gezondheid van de jeugd op het eiland? En hoe kunnen we het regenwater dat in natte tijden valt zo goed mogelijk opslaan om het in droge tijden alsnog te gebruiken? Deze en andere interessante vragen komen aan de orde bij ‘Texel Spreekt’ op vrijdag 9 februari in theater Toegift@Klif 12 in Den Hoorn.

De avond wordt georganiseerd door het Texelfondspodium en heeft als rode draad de kwaliteit van leven op Texel. Tien sprekers zijn gevraagd om in zeven minuten te vertellen over hun passie, bezigheden of droom, uiteraard in relatie tot de toekomst van het eiland.

De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend. Taalkundige Marcel Plaatsman spreekt over zijn onderzoek naar het Texels dialect, professor Barends Thijsse (een nazaat van de beroemde natuurbeschermer Jac. P. Thijsse) van de TU Delft gaat in op de watervoorziening op Texel en de nieuwe boswachter Charlotte Biskop komt aan het woord over communicatie bij Staatsbosbeheer.

De zorgen van de Texelse visserij worden belicht door Maarten Drijver. Ineke Hin is biologisch boerin op Texel en doet haar verhaal. Martin van der Vlist vertelt wat het Jong Texelfonds doet. Over gezondheid van de Texelse schooljeugd komt jeugdverpleegkundige Marja van Etten aan het woord.

Sander Boschma, directeur van Artex, vertelt over cultuureducatie en Pieter de Vries van de gemeente Texel over de ambities om over drie jaar al energieneutraal te zijn. Boekhandelaar en kunstkenner Theo Timmer ten slotte doet een boekje open over kunst op Texel.

Als uitsmijter verzorgt Berry Lussenburg, samen met partner Jeroen Ras eigenaar van De Toegift@Klif 12, een korte cabaretvoorstelling.

Het programma in De Toegift@Klif 12 begint om 20.00 uur. De inloop (met  koffie) is vanaf 19.30 uur.

ALLE TOEGANGSKAARTEN ZIJN VERGEVEN, ER KUNNEN GEEN EXTRA KAARTEN MEER WORDEN UITGEGEVEN!

Geen reactie's

Geef een reactie