vuurtorentexel (1)

HET TEXELFONDSPODIUM

Het Texelfondspodium is een organisatie die inspirerende sprekers, denkers en doeners bijeenbrengt ter verbetering van de Texelse samenleving. Ideeën, op allerlei gebieden, kunnen er in de openbaarheid worden gebracht. Het Texelfonds wil met het Podium een maatschappelijk of cultureel betrokken organisatie in het leven roepen, waarin ruimte is om te denken en te debatteren.

UPCOMING EVENT


Er staan momenteel geen evenementen gepland.

haventexel2 copy

KWEEKVIJVER

Ideeën die de samenleving ten goede

kunnen komen, kunnen niet alleen via

toespraken in de openbaarheid worden

gebracht, maar ook op deze

website worden geuit.

LEERTRAJECT

Deelname aan een Texelfondspodium kan desgewenst een leertraject omvatten. Spreken in het openbaar wordt door veel mensen als moeilijk ervaren. Het Texelfondspodium wil een leertraject aanbieden, waarbij het maken van speeches wordt onderricht. Hoe pak je zoiets aan, hoe geef je je tekst op de juiste manier mondeling weer? De trainingen worden gegeven door een professionele coach. Er worden handvatten aangereikt waar je de rest van je leven, bij allerlei gelegenheden, voordeel van kunt hebben.

MEER INFORMATIE